Alle categorieën

PRIVACY STATEMENT

 1. INLEIDING

Dit is het Privacybeleid van Arts & Crafts Holland V.O.F. (Schrepel 13, 1648GC De Goorn, Nederland) (hierna te noemen Arts & Crafts Holland, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons buitengewoon belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming).

Om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de volgende kernwaarden:

 • Informatie: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.
 • Beperkte verzameling: We besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Beveiliging: Wij nemen de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens u uw gegevens gebruiken. Arts & Crafts Holland test proactief haar websites en apps voortdurend door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.
 • Recht van de personen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij deze kernwaarden implementeren en hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij verzoeken u dringend om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze producten online of in onze winkel, wanneer u toegang krijgt tot onze website, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten.

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

De persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Persoonsgegevens’):

Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).

Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij verzamelen bij het gebruik van onze online Diensten. Wanneer u onze websites of apps bezoekt of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Arts & Crafts Holland, verzamelen wij gegevens door middel van cookies en andere technologieën via uw browser of apparaat. Wij verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de Producten en Diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje om uw bezoek op de website bij te houden en webanalyses uit te voeren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van cookies en vergelijkbare technologieën. Wij gebruiken ook privacyvriendelijke cookies en vergelijkbare technologieën om analytische gegevens te verzamelen wanneer u gebruik maakt van (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen enz.) onze nieuwsbrief.

Uw accountgegevens. Om uw account bij Arts & Crafts Holland (indien van toepassing) (online of in de winkel) te voltooien, gebruiken wij uw naam, geslacht, emailadres, geboortedatum en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw telefoonnummer, aanvullende interesses en favoriete categorieën of persoonlijk productadvies.

Uw online aankopen. Om uw online aankopen te voltooien via de Arts & Crafts Holland-webshop of via andere officiële sociale mediakanalen van Arts & Crafts Holland, gebruiken wij uw naam, geslacht, emailadres, telefoonnummer (als u dat vrijwillig aan ons verstrekt) en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers)korting (indien van toepassing), gebruikte vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), bezorgmethode en afleveradres.

Uw gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief van Arts & Crafts Holland met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen verstrekken, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze toevoegt aan uw profiel, zoals naam en geboortedatum. Arts & Crafts Holland stuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw persoonlijke voorkeuren als u ons die hebt verstrekt.

Opnamen (CCTV, evenementen- en telefoonopnamen). Een aantal van onze winkels maakt gebruik van videosurveillancesystemen (CCTV). Wanneer u onze winkel binnenloopt, wordt u opgenomen door ons videosurveillancesysteem. Als u evenementen bijwoont die door Arts & Crafts Holland worden georganiseerd of bijgewoond, kunt u ook worden opgenomen als we videobeelden maken.

Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

 1. DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook u in staat stellen om onze Producten aan te schaffen, wedstrijden, te reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) met het doel onze Producten en Diensten te adverteren, om via e-mail, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw data ook om u een cadeau te sturen.

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, Op basis van uw gebruik van onze Diensten, de Producten die u hebt aangeschaft en de informatie die u aan ons heeft verstrekt, kunnen we u bovendien benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

We verwerken uw persoonsgegevens als u daar voor een specifiek doel toestemming voor heeft gegeven.

Onder omstandigheden

 • Als u geen Arts & Crafts Holland member bent en/of een Product bij ons hebt gekocht, sturen wij u alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere post (zoals folders), nadat we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).
 • Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.
 • U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie de onderstaande rubriek Uw rechten).
 • Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.
 1. SOCIALE MEDIA

Wanneer u deelneemt aan verschillende fora voor sociale media zoals Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet u bekend zijn met en de tools van die sites en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen.

Arts & Crafts Holland is gebonden aan de beleidslijnen van deze derden, dus raden wij u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale mediaomgevingen te lezen.

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de Arts & Crafts Holland-pagina’s), kunnen bepaalde persoonsgegevens met Arts & Crafts Holland worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.).

 1. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

Externe leveranciers. We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze Producten en Diensten aan ons te leveren, waaronder:

 • Aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.
 • Social media partijen. We kunnen op een veilige (gepseudonimiseerde) wijze e-mailadressen met social media partijen delen (o.a. Facebook, Google) om (vergelijkbare) doelgroepen via social media te kunnen targetten; zij krijgen dan voor hen relevante advertenties en/of zoekresultaten te zien.

Zakelijke transactie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Arts & Crafts Holland.

Derde partijen ingeval van een juridische vereiste. Wij kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

 1. BEVEILIGING

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

 1. GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

 1. UW RECHTEN

Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op toegang – U hebt het recht om bevestiging te vragen als Arts & Crafts Holland persoonsgegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen we u ook een kopie van de persoonsgegevens verstrekken die worden verwerkt;

Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat Arts & Crafts Holland uw Persoonsgegevens corrigeert, aanpast of aanvult als wij onjuiste of onvolledige gegevens over u hebben. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf corrigeren, aanpassen of aanvullen door uw profiel bij te werken. We verzoeken u ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (zoals adreswijzigingen enz.) aan Arts & Crafts Holland worden gemeld zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens actueel zijn. Arts & Crafts Holland zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;

Recht op intrekking van toestemming – U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken door de instructies in een marketingcommunicatie op te volgen of door het onderstaande formulier in te vullen. Als we uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken om andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door het onderstaande formulier in te vullen;

Recht op verwijdering – U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante Persoonsgegevens die wij over u hebben wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking; (iii) u bezwaar hebt tegen de verwerking in het geval van directe marketingdoeleinden, of – in alle andere gevallen – er geen doorslaggevende legitieme reden is voor verwerking; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als u een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten wordt voldaan, zullen wij ervoor zorgen dat Arts & Crafts Holland de gegevens waarvan wij niet wettelijk verplicht zijn om te bewaren, verwijdert;

Recht op beperking van gegevensgebruik – U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer 

(i) u de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens betwist; 

(ii) het gebruik onwettig is maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; 

(iii) we de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of 

(iv) wanneer u bezwaar maakt tegen gegevensgebruik op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of Arts & Crafts Holland inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;

Recht op gegevensportabiliteit – in de mate dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om alle dergelijke Persoonsgegevens die u aan Arts & Crafts Holland hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbaar formaat;

Recht op bezwaar – voor zover wij afhankelijk zijn van onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking tenzij we overtuigende legitieme redenen kunnen aantonen voor het gebruik dat uw belangen, rechten en vrijheden schendt, of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

Recht om een klacht in te dienen – U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar u woonachtig bent, als u van mening bent dat de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

Voor meer informatie over uw rechten, of hoe u uw rechten kunt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail via service@artsandcrafts.nl en doe het volgende:

Onderwerp: privacyverzoek en vul alle e-mailadressen in die u gebruikt en hebt gebruikt voor alle gerelateerde Arts & Crafts Holland-diensten in uw e-mail, zoals maar niet beperkt tot de aanmelding voor de nieuwsbrief en het account voor de webshop.

 1. WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

 1. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar service@artsandcrafts.nl en zorg ervoor dat u het type van uw verzoek aangeeft.

Lijstwerk

In onze lijstenmakerij kunnen we je bijvoorbeeld helpen met: