De Arts and Crafts Movement. Een stuk geschiedenis.

Deze kunst- en designstroming ontstond in de laatste helft van de 19e eeuw in Engeland. Het was een reactie op de toenemende industrialisatie; aanhangers van de beweging wilde terug naar eenvoud, schoonheid en ambachtelijkheid. Vanwege de zorg voor de samenleving heeft de beweging ook geijverd voor meer sociale rechtvaardigheid, respect voor de ambachtman en verbetering van de positie van de arbeider.

“De onbekende uitvinder van de patronen die een muur of een waterpot sieren, zou evenveel recht moeten hebben een artiest genoemd te worden dan de schilder Rafael.” (Selwyn Image)

De uiterlijke kenmerken van de Arts & Crafts beweging waren een eenvoudig ontwerp met simpele, lineaire vormen geïnspireerd op de natuur en mythologische motieven.

“Ware kunst moet tegelijk mooi en nuttig zijn en in dienst van de samenleving staan.” (William Morris)

Later is de Arts & Crafts beweging als stroming overgegaan in Jugendstil en Art Nouveau.

Arts and Crafts Holland levert een groot aantal vakmensen met uiteenlopende beroepen en drijfveren hun materialen. Al deze mensen hebben, doordat ze de eenheid van ontwerpen en produceren omarmen, gemeen dat ze streven naar een mooi eind product. Wij als Arts & Crafts Holland zijn er trots op deze naam te dragen.

geschiedenis1